تجهیزات پالایشگاهی با کتیا

Petro1

مهندسی پزشکی با کتیا

Med Equip1

طراحی صنعتی با کتیا

Industrial

آموزش کتیا از راه دور

Online Training

سیلابس و رئوس مطالب دوره به قرار زیر میباشد : 

معرفی وتعیین مشخصات دستگاه تزریق
ورودی مورد نیازقبل از شروع آنالیز
مشخصات سه بعدی مدل
تعیین مواد پلیمری و مشخصات آن
تعیین مشخصات فرآیند
مش بندی و انواع آن
مشخص نمودن اشکالات مش وآماده سازی برای آنالیز
آنالیز Gate Location
آنالیز Fast Fill
بررسی و معرفی انواع ورودی ها و مسیر راهگاهی
آنالیز پر شدن قالب Fill - Folw
بررسی نحوه پر شدن مواد درون قالب
بررسی معایب ظاهری و کیفی قطعه
آنالیز Runner Balance
آنالیز Molding Window
آنالیز Warpage
بررسی عیوب ناشی از تزریق و بهبود شرایط
تعیین حجم مواد مصرفی
آنالیز خنککاری
تهیه گزارش ازآنالیزهای انجام شده

 

فهرست جدیدیترین نرم افزارهای مولدفلو

Autodesk.Moldflow.Design.2016.x64
Autodesk.Moldflow.Adviser.Ultimate.2016.x64
Autodesk.Moldflow.Synergy.2016.x64
Autodesk.Moldflow.Insight.Ultimate.2016.x64
Autodesk Moldflow.Communicator.2016.x64
Autodesk.SimStudio.Tools.2016.x64
Autodesk.CADdoctor.for.Autodesk.Simulation.2016.x64

دانلود بروشور نرم افزار مولد فلو

 نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این نرم افزار 

 

Moldflow1

 

70 ماژول تخصصی کتیا

طراحی و معماری (آرشیتکچر) با کتیا

Archit0

طراحی و دکوراسیون داخلی با کتیا

Architecture3

طراحی غرفه های نمایشگاهی با کتیا

Exhibition1

طراحی و تهیه نقشه کابینت با کتیا

Cabinet1

ابتدای صفحه