امکان ارائه و آموزش نرم افزارهای تخصصی زیر وجود دارد :

  

ایجاد بیش از هزاران قطعه استاندارد در محیط  کتیا و نرم افزارهای دیگر ( TraceParts for catia )

 

TraceParts1 

-------------------------------------

 

نرم افزاری برای باز کردن , کنترل و اندازه برداری فایل تمام نرم افزارها و همه نسخه های کتیا ( 3DVia Composer  )

 

3dviacomposer1 

-------------------------------------

 

ایجاد متن 3 بعدی با اشکال مختلف روی قطعات پیچیده در محیط کتیا ( Type3 for catia )

 

Type3 Caa

-------------------------------------

 

نرم افزار شبیه سازی صدا و نویز,ارتعاش,طول عمر,حرکت,خستگی,تصادم و برخورد با کتیا ( LMS Virtual Lab )

 

LMSVirtualLab1

-------------------------------------

 

نرم افزار ایجاد گسترده ورق از مدل های 3 بعدی پیجیده با سرعت و دقت بالا در محیط کتیا 

: FTI for catia

CATBLANK
CATFLANGE
CATSTAMP
CATNEST
PROGNEST
COSTOPTIMIZER
COSTOPTIMIZER Advanced
DYNAVISTA

Fti1

-------------------------------------

 

نرم افزار ایجاد گسترده ورق از مدل های 3 بعدی پیجیده با سرعت و دقت بالا در محیط کتیا ( Nihon.Unisys.Dynavista for catia )

 

Nihon Unisys Dynavista

-------------------------------------

 

تحلیل جریان سیال ,هوا و تحلیل حرارت , گرما در محیط  کتیا ( Fluent for CATIA )

 

Fluent For Catia 5

 ------------------------------------

 

تحلیل جریان سیال , هوا و تحلیل حرارت , گرما در محیط کتیا ( MentorGraphics floEFD for catia )

 

Floefd Catia

-------------------------------------

 

نرم افزاری برای کنترل و اندازه برداری ضخامت دیواره مدل های 3 بعدی در محیط کتیا ( GeomCaliper for catia )

 

Geometric GeomCaliper

-------------------------------------

 

نرم افزار شبیه سازی نور و روشنایی در محیط کتیا ( Optis Speos.CAA for catia )

 

 Optis1

-------------------------------------

 

نرم افزار شبیه سازی کشش ورق در محیط کتیا ( Autoform for catia )

 

 Autoform For Catia

-------------------------------------

 

نرم افزار طراحی و آنالیز A Surface در کنار کتیا ( ICEM SURF )

 

ICEMSURF1

 

-------------------------------------

نرم افزار ایجاد گسترده ورق از مدل های 3 بعدی پیجیده با سرعت و دقت بالا در محیط کتیا  

ESI PAM-TFA for catia

 

-------------------------------------

نرم افزار ایجاد گسترده ورق از مدل های 3 بعدی پیجیده با سرعت و دقت بالا در محیط کتیا  

ESI PAM-Diemaker for catia

-------------------------------------

نرم افزار ایجاد گسترده ورق از مدل های 3 بعدی پیجیده با سرعت و دقت بالا در محیط کتیا  

Altair Hypershape for catia

-------------------------------------

تحلیل استاتیکی خطی و غیر خطی,تحلیل حرارت,تحلیل جریان سیال,تحلیل دینامیکی در محیط کتیا  

Abaqus for catia

-------------------------------------

تحلیل استاتیکی خطی و غیر خطی,تحلیل حرارت,تحلیل جریان سیال,تحلیل دینامیکی در محیط کتیا  

Simdesigner for catia

-------------------------------------

نرم افزار کنتر ابعادی و مترولوژی قطعات و گزارش گیری از انحراف ابعادی در محیط کتیا  

Metrolog for catia

-------------------------------------

نرم افزار کنتر ابعادی و مترولوژی قطعات و گزارش گیری از انحراف ابعادی در محیط کتیا  

3dcs for catia

-------------------------------------

نرم افزار کنتر ابعادی و مترولوژی قطعات و گزارش گیری از انحراف ابعادی در محیط کتیا  

MECAmaster Assembly for catia

-------------------------------------

نرم افزار شبیه سازی رفتار لوله ها و تیوپ ها هنگام شکست غیر خطی

TEA Pipe

-------------------------------------

Symulayt Advanced Fiber Modeler & Composites Link

-------------------------------------

FiberSIM for catia

-------------------------------------

Catia for Yacht

-------------------------------------

Design.Simulation.SimWise4D for catia

-------------------------------------

CATIA.V5.Automotive.Extensions.Vehicle.Architecture.(CAVA

-------------------------------------

Enovia

-------------------------------------

Simulia

-------------------------------------

GEOvia

-------------------------------------

BIOvia

-------------------------------------

SmartTeam

-------------------------------------

TRANSCAT Q-Checker

-------------------------------------

Elysium_CADdoctor_EX

 

70 کلاس یک جلسه ای کتیا

طراحی و ساخت (فنی و مهندسی)

Engineering2

آموزش و رفع اشکال آنلاین Catia

Online Training

فیلم های آموزشی کتیا

Training Video

ابتدای صفحه