تجهیزات پالایشگاهی با کتیا

Petro1

مهندسی پزشکی با کتیا

Med Equip1

کانال تلگرام آموزش کتیا

Telegram

آموزش کتیا از راه دور

Online Training

 اصول و مبانی اولیه طراحی خودرو بر اساس روشهای

Dassault Systems Sales Channel Package

 بروشور محتوا و رئوس مطالب دوره

1- مراحل طراحی خودرو

: Generative car Design 

: Styling to Class A

 Class A Intuitive Engineering
 Quick Clay-CAD Synchronisation:QSR
 Quick Clay CAD Synchronisation:Manufacturing

 

:  Body In White

Generative BiW Analysis Assembly -

 Interior & Exterior Trim -

 Chassis -

 Electrical -

 Powertrain -

 

Car Design1

 

70 کلاس یک جلسه ای کتیا

طراحی,معماری و آرشیتکچر با کتیا

Architecture3

طراحی دکوراسیون داخلی با کتیا

Decoration1

طراحی غرفه های نمایشگاهی با کتیا

Exhibition1

طراحی و تهیه نقشه کابینت با کتیا

Cabinet1

ابتدای صفحه