تجهیزات پالایشگاهی با کتیا

Petro1

مهندسی پزشکی با کتیا

Med Equip1

طراحی صنعتی با کتیا

Industrial

آموزش کتیا از راه دور

Online Training

 

اصول مقدماتی طراحی قالب های فلزی مخصوص قطعات بدنه خودرو :
- معرفی انواع قالب
- انطباق قالب با پرس
- فلوچارت و اتوماسیون قالب و پرس

طراحی قالب مخصوص قطعات بدنه خودرو :
- اصول طراحی انواع قالب ( بلنک , کشش , برش , خم , کوبش , کم و همینگ )
- اجزاء , جنس قطعات , قطعات استاندارد , شبیه سازی فرم قطعه
- بار گذاری و بار برداری قالب , طراحی پروسه مراحل قالب

طراحی قالب های مرحله ای :
- طراحی نوار ورق
- اجزاء قالب
- قید ورق
- دور ریز ضایعات

طراحی پنل گیج و ابزارهای کنترلی قطعات بدنه خودرو :
- تعاریف و مفاهیم اولیه پنل گیج
- سیستم مختصات خودرو
- ابزارهای کمکی اندازه گیری
- تکرار پذیری
- مدارک کنترلی
- تعیین درجات آزادی قطعه
 

 

نمایش یک نمونه فیلم از قابلیت این دوره آموزشی

 

Die Design1

 

70 ماژول تخصصی کتیا

طراحی و معماری (آرشیتکچر) با کتیا

Archit0

طراحی و دکوراسیون داخلی با کتیا

Architecture3

طراحی غرفه های نمایشگاهی با کتیا

Exhibition1

طراحی و تهیه نقشه کابینت با کتیا

Cabinet1

ابتدای صفحه