مطالب کلاس آموزشی فیلمبرداری شده و پایان جلسه تحویل میگردد
-----------------------------------------------

بیش از 16 سال تدریس کتیا و  مجموعا بیش از 20 هزار ساعت آموزش جزو سوابق ماست

آماده مشاوره و همکاری با کارخانجات , شرکتها در زمینه طراحی و مهندسی

70 کلاس یک جلسه ای کتیا

طراحی دکوراسیون داخلی با کتیا

Memari

طراحی و تهیه نقشه کابینت با کتیا

Cabinet

طراحی غرفه های نمایشگاهی با کتیا

Exhibition

ابتدای صفحه