دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - ورقکاری
 • - ایجاد گسترده ورقها
 • - تبدیل سطوح به ورق

 

 

 

آموزش کتیاGenerative Sheet Metal Design

Sheet Metal Production

AeroSpace Sheet Metal Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - طراحی سازه های فلزی
 • - استراکچر
 • - ایجاد جوش بین سازه ها

 

 

 

آموزش کتیاStructure Design

System Space Reservation

Weld Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - ایجاد درز جدایش
 • - استخراج سطوح قالب
 • - طراحی قالب تزریق، باکالیت

 

 

 

آموزش کتیاCore & Cavity Design

Mold Tooling Design

Realistic Shape Optimizer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - آماده سازی قطعات پیچیده برای طراحی قالبهای پلاستیک، ریخته گری، فورج

 

 

 

آموزش کتیاFunctional Molded Part

Cast & Forged Part Optimizer

Analysis Draft,Wall Thickness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - تراشکاری قطعات گرد
 • - فرزکاری قطعات تا 3 محور
 • - سوراخکاری و استخراج g code

 

 

 

آموزش کتیاLathe Machining

Prismatic Machining

Surface Machining

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه