دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - طراحی ماشین ابزار
 • - شبیه سازی حرکت ماشین
 • - آنالیز مراحل ماشینکاری

 

 

 

آموزش کتیاNC Machine Tool Builder

NC Machine Tool Simulation

NC Manufacturing Review

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - طراحی سازه کشتی
 • - تقسیم بندی فضای داخلی
 • - ایجاد مقطع و برش های کشتی

 

 

 

آموزش کتیاStructure Functional Design

Ship Structure Detail Design

Compartment And Access

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - طراحی قطعات و اتصالات پیچیده الکتریکی

 

 

 

آموزش کتیاElectrical Part Design

Electrical Assembly Design

Electrical 3D Design Part

Electrical 3D Design Assembly

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - ماشینکاری پیشرفته
 • - پره ها، مارپیچ ها
 • - 4 تا 5 محور ماشینکاری

 

 

 

آموزش کتیاAdvanced Machining

Multi Axis Machining

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

دوره آموزش پیشرفته:

 

 • - ایجاد و اصلاح
 • - مش بندی قطعات پیچیده

 

 

 

آموزش کتیاAdvanced Meshing Tools

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و اهداف دوره

70 ماژول تخصصی کتیا

ابتدای صفحه